Holtback Group – vi bygger framgångsrika företag

Genom affärsmannaskap och långsiktigt engagemang skapar Holtback Group välskötta bolag med uthållig god tillväxt och lönsamhet. Detta sker genom fokus på industriell utveckling med långsiktigt perspektiv. Vi arbetar i professionella processer och erbjuder en miljö som kännetecknas av tillväxtfokus, lönsamhet och stark ledning. Tillsammans med vårt personliga engagemang och stora nätverk gör detta oss till en stark och attraktiv ägare.

Välkommen till Holtback Group

Vi skapar välskötta och lönsamma bolag med uthållig tillväxt och starka marknadspositioner.

Holtback Group är ett privatägt rörelsedrivande investeringsföretag med säte i Göteborg. Vi investerar primärt i mindre och medelstora svenska företag med god tillväxtpotential i närtid. Genom ett aktivt och långsiktigt ägande samt engagemang på såväl styrelse- som ledningsnivå utvecklar vi välskötta och lönsamma bolag med ett tydligt kunderbjudande och marknadsledande positioner.