Holtback Group i korthet

Portföljbolagens sammanlagda omsättning (Mkr) 550
Antal anställda i portföljbolagen 520
Antal länder där portföljbolagen är representerade 13

Välkommen till Holtback Group

Vi skapar välskötta och lönsamma bolag med uthållig tillväxt och starka marknadspositioner.

Holtback Group är ett privatägt rörelsedrivande investeringsföretag med säte i Göteborg. Vi investerar primärt i mindre och medelstora svenska företag med god tillväxtpotential i närtid. Genom ett aktivt och långsiktigt ägande samt engagemang på såväl styrelse- som ledningsnivå utvecklar vi välskötta och lönsamma bolag med ett tydligt kunderbjudande och marknadsledande positioner.

Aktuellt

Trox har vunnit nya stora affärer med en tysk ledande biltillverkare, årsomsättningen uppgår till ca 65 Mkr och kontraktet kommer löpa under ca 8 år.

Hultsteins satsningar i marknaden fortsätter genom etableringar i Finland, Danmark, Norge samt Storbritannien.

L’Homme Rouge har öppnat sin första egna butik i Stockholm.