Holtback Group

Vi bygger välskötta och lönsamma bolag med uthållig tillväxt och starka marknadspositioner med tillväxtpotential i närtid. Vi strävar efter långsiktigt värdeskapande och har ingen exit-strategi för gjorda investeringar.

Rörelsedrivande investeringsföretag Holtback Group är ett rörelsedrivande investeringsföretag som primärt investerar i mindre och medelstora svenska företag. Vi söker företag som kännetecknas av starka marknadspositioner och god tillväxtpotential i närtid. Genom ett aktivt ägande och stark ledning arbetar vi med att skapa uthålligt växande, lönsamma och välskötta företag.

Långsiktigt perspektiv Genom att kombinera vårt industriella synsätt med affärsmannaskap skapar Holtback Group långsiktigt värde i bolagen vi utvecklar. Vi arbetar aktivt med att göra rätt satsningar långsiktigt och jagar inte bara kortsiktiga resultat. Bolagens fortsatta utveckling och långsiktiga värde ligger i fokus.

Lönsam tillväxt Holtback Group är ett tillväxtorienterat företag där vi aktivt arbetar med att lägga resurser på produkt-, marknads- och tjänsteutveckling. Vi utvecklar våra portföljbolag både organiskt och via tilläggsförvärv. Genom affärsmannaskap, professionella processer samt stark och bra ledning driver vi bolagen till lönsam tillväxt.

Diversifierad portfölj Sedan starten 2002 har Holtback Group förvärvat och utvecklat flertalet bolag, vilka idag har en samlad omsättning på cirka 550 miljoner kronor. Holtback Group består idag av rörelsedrivande portföljbolag, intressebolag, fastighetsinvesteringar samt finansiella investeringar. Målet är att fortsätta expandera verksamheten framöver och förvärva bolag/verksamheter.