Rullpack har sin fabrik i Reftele och tillverkar påsar och säckar på rulle. Ny polyeten är den vanligaste råvaran, men även regeneratpåsar och biopåsar har lagts till produktprogrammet, som ett resultat av Rullpacks kontinuerliga utvecklingsarbete. Bolaget levererar både till användare på den professionella marknaden och till slutkonsumenter via dagligvaruhandeln i Skandinavien. Rullpack omsätter ca 200 Mkr och har ca 45 anställda. Holtback Groups ägarandel uppgår till drygt 90%. Läs mer på www.rullpack.se

Trox tillverkar och levererar transportskydd för nytillverkade bilar, s k covers. Huvudkontoret ligger i Mölnlycke, där centrala funktioner finns såsom marknad, försäljning, ekonomi, inköp, logistik, design och utveckling. Produktionen av laminat och sömnad av covers sker i Kolomyia, Ukraina samt i en nyöppnad produktionsanläggning i Gjakova, Kosovo. Stort fokus har lagts på vidareutveckling av produkterna samt att ta nya kontrakt med Volvo, Mercedes, BMW, Audi och VW. Trox omsätter ca 100 Mkr och har ca 320 anställda. Holtback Groups ägarandel, inklusive ägarfamiljens, uppgår till ca 60%. Läs mer på www.troxcover.se

Hultsteins bedriver utveckling, tillverkning och marknadsföring av kylanläggningar för lastbilar under eget varumärke och är främst känt som en ledande leverantör av hydrauldrivna termoaggregat. Den hydraulbaserade tekniken ger en överlägsen miljöbesparing och driftsekonomi jämfört med dieseldrift, som idag är den dominerande teknologin. Kundbasen är idag koncentrerad till Sverige, men stor potential finns att växa på andra geografiska marknader. Marknadsetableringar har gjorts de senaste åren i Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. I Jönköping bedrivs utveckling, produktion och service. Bolaget har också en serviceverkstad i Bromma. Hultsteins omsätter ca 45 Mkr och har ca 20 anställda. Holtback Groups ägarandel uppgår till ca 95%. Läs mer på www.hultsteins.se

Flexenclosure utvecklar, tillverkar och säljer hybridkraftsystem (eSite) och prefabricerade datacenters (eCentre). eSite är en världsledande produkt som med hybridteknologi, med energi från bl.a. sol och vind, kan förse mobilnätens basstationer med el i områden med dålig eller obefintlig nätansluten elförsörjning.  Marknaden för eSite är i ett tidigt skede och under snabb tillväxt. Behov och kunder finns globalt men eSites säljs idag primärt till kunder i Asien och Afrika där behovet och volymerna är störst. eCentre är prefabricerade datahallar. De levereras som färdigbyggda moduler till kunder som vill etablera eller expandera sin serverkapacitet. Behovet finns även här i första hand på tillväxtmarknaderna. Flexenclosure omsätter ca 300 Mkr och har ca 100 anställda. Holtback Groups ägarandel uppgår till ca 8%. Läs mer på www.flexenclosure.com

L’Homme Rouge designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer under det egna varumärket L’HOMME ROUGE. Produkterna säljs framförallt via återförsäljare i Skandinavien, övriga Europa och Asien, men även direkt till kund genom en egen webbaserad butik samt en nyöppnad butik i Stockholm. L’Homme Rouge omsätter ca 5 Mkr och har 4 anställda. Holtback Groups ägarandel, inklusive ägarfamiljens, uppgår till ca 80%. Läs mer på www.lhommerouge.com

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden. Kärnverksamheten utgörs av ett ettårigt kurs- och mentorsprogram som sedan starten 2008 har haft drygt 1400 adepter och mentorer fördelat på tre orter i Sverige. Många av adepterna har genom att medverka i programmet fått någon form av arbetslivserfaenhet motsvarande deras kompetens. Mitt Liv omsätter ca 9 Mkr och har 20 anställda. Holtback Groups ägarandel uppgår till ca 14%. Läs mer på www.mittliv.com

Park It Smart bedriver parkeringsverksamhet och uthyrning till bilservice vid Landvetter flygplats. Fastigheten förvärvades 2012 och består av parkeringshus och bilservice. Parkeringshuset består av ca 360 platser, och är den enda privata parkeringen i området kring Landvetter flygplats. Holtback Groups ägande uppgår till ca 50%. Läs mer på www.parkitsmart.se

Ellen Industrifastigheter äger tre industrifastigheter, vilka alla är kopplade till koncernbolagens verksamheter. I Gislaved kommun återfinns Rullpacks produktions- och kontorsfastighet om ca 11 000 kvm, I Jönköping och Bromma återfinns Hultsteins produktions- och servicefastigheter. Möjligheterna till utveckling av framförallt Jönköpingsfastigheten bedöms som goda långsiktigt då området där den ligger skall omvandlas till ett handels- och evenemangsområde enligt Jönköping kommuns långsiktiga ramprogram. Vidare består koncernens fastighetsinvesteringar också av en skogsfastighet omfattande 153 ha med tillhörande byggnader i Kungsbacka kommun.

Guldkula Champagne är grundat av Håkan Guldkula och med Richard Juhlins expertis erbjuds den bästa kvalitén till ett bra pris. Richard Juhlin rankas som den främste champagneexperten i världen. Champagnen marknadsförs via globala nätverk och fokus är att satsa mera på hög kvalité och mindre på höga marknadsföringskostnader.