Strategi

visit

Strategiska riktlinjer

Holtback Groups strategi bygger på att skapa välskötta bolag med uthållig god tillväxt och lönsamhet. Detta sker genom fokus på industriell utveckling med långsiktigt perspektiv.


På Holtback Group arbetar vi aktivt med att hitta rätt bolag att investera i, utveckla det och genomföra nödvändiga förändringar för att skapa ett välskött och lönsamt bolag med stabil tillväxt. Vår ambition är att på ett ansvarsfullt sätt ge bästa möjliga förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt, med långsiktigt och uthålligt värdeskapande.

De delar som tillsammans bildar vår strategi är:

 • Viär långsiktiga investerare utan något uttalat exitperspektiv.
 • Vi bygger värden genom affärsmannaskap.
 • Vi har ett tydligt tillväxtfokus där vi aktivt stödjer tilläggsförvärv och expansionsinvesteringar med god lönsamhet.
 • Vi eftersträvar bolag med marknadsledande positioner.
 • Vi driver på strukturomvandlingar i branscher för att ytterligare accelerera tillväxt.
 • Vi är industriella och bygger starka bolag med professionella processer.
 • Vi har finansiell kompetens att stödja och utveckla affärerna med.
 • Vi är aktiva ägare med personligt engagemang.
 • Vi bygger och söker primärt våra affärer lokalt/regionalt enligt kyrktornsprincipen.
 • Vi söker bolag med internationell eller internationaliseringsbar verksamhet.
 • Vi sitter alltid i förarsätet/framsätet.
 • Vi har ett starkt nätverk som stödjer och utvecklar våra investeringar.

Våra strategiska riktlinjer hjälper oss i vårt arbete med att skapa välskötta bolag med uthållig god tillväxt och lönsamhet.

Investeringskriterier

Vi använder oss av affärsmannaskap, vår långa erfarenhet och kunskap för att skapa välskötta, lönsamma och marknadsledande bolag. 


Tillväxt och långsiktiga värden
Holtback Group investerar i branscher och bolag där vår kunskap och erfarenhet kan användas på bästa sätt för att utveckla bolaget. Vi söker kontinuerligt bolag där vi tillsammans med ledningen kan skapa tillväxt och långsiktiga värden och arbetatar med industriell förädling för att skapa uthålligt växande, lönsamma och välskötta företag.

Företag med utvecklingspotential
Företag vi söker ska ha god utvecklingspotential i närtid där värdet primärt sitter i etablerad infrastruktur, kundbas och/eller processer.

Investeringskriterierna som leder oss vid utvärdering av projekt är:

 • Onoterade bolag med en omsättning på 50 – 500 Mkr.
 • Bolag med god tillväxtpotential i närtid.
 • Internationell eller internationaliseringsbar verksamhet.
 • Etablerade och lönsamma bolag med positiva kassaflöden.
 • Svenska bolag – initialt med säte i västra Sverige (Västra Götaland, Halland, Småland).
 • Bolag där värdet primärt sitter i etablerad infrastruktur, kundbas och/eller processer.
 • Tydligt kunderbjudande med skalbara produkter och tjänster.
 • Starkt management är tillgängligt.
 • Måttlig till stark position med kapacitet att bli nummer ett på definierad marknad.
 • Tillgång till kompletterande förvärvsobjekt.
 • Ägande med avgörande inflytande.
 • Tydligt värdeskapande som även kan realiseras över tid.

Holtback Group genomför alltid en grundlig företagsbesiktning av potentiella uppköp och bevakar löpande marknaden efter lämpliga företag.