Holtback Group är ett privatägt investeringsföretag med säte i Göteborg.

Vi är ett tillväxtorienterat företag där vi aktivt
arbetar med att lägga resurser på produkt-, marknads- och tjänsteutveckling.

Våra företag

Vi investerar primärt i mindre och medelstora svenska bolag med god tillväxtpotential i närtid.