Holtback Group är ett privatägt investeringsföretag med säte i Göteborg. Vi är tillväxtorienterade där vi aktivt arbetar med att lägga resurser på produkt-, marknads- och tjänsteutveckling.

Holtback Groups mål är att skapa värde och avkastning genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag. Grunden i affärsmodellen är stort engagemang och hög närvaro i portföljbolagen och genom detta bygger vi upp kompetens om de branscher där våra portföljbolag är verksamma.

Vi investerar primärt i mindre och medelstora svenska bolag med god tillväxtpotential i närtid.

Industri

Dotterbolag där långsiktigt värdeskapande sker genom aktiva satsningar inom marknads- och produktutveckling.

Tjänster

Dotterbolag där långsiktigt värdeskapande sker genom aktiva satsningar inom marknads- och produktutveckling.

Fastigheter

Helägda fastighetsbolag där värde skapas genom kassaflöden och fastighetsutveckling.

Venture

Minoritetsinvesteringar i lovande tillväxtbolag med stora ambitioner.